BPROTECTED - Vitamin Cho Trẻ


BPROTECTED - Vitamin Cho Trẻ

BPROTECTEDNhãn hiệu Vitamin và khoáng chất cho trẻ em nổi tiếng của Mỹ, được sản xuất tại nhà máy Bayshore Pharmaceutical đạt các tiêu chuẩn về FDA và GMP. Sản phẩm đạt GIẢI THƯỜNG VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 2017. Sản phẩm bao gồm 4 dòng sản phẩm: